Eliland

Eliland, Lantfried, Waldram a Gaiswinda svatí

Tři bratři a sestra, žijící v 8. stol., synové nešťastného vévody Švábského Lantfrieda, vnuci vévody Theobalda a Piltrudy, zakladatelé sedmi klášterů. U jezera Kochel, na místě, kam jen zřídka vstoupila lidská noha, a žila tam jen divoká zvířat, nedaleko od břehu Loisach, založil Lantfried klášter Benediktpura (Benediktbeuren). Sestra pro ženy, dávající přednost klidnému zasvěcenému životu před hlučným životem světa, založila nedaleko klášter Kochel. Waldram zase pro muže stejného mysli založil klášter Schlehdorf a Eliland využil svůj majetek na Staffelsee za stejným účelem. Měly být všechny podřízeny Benediktbeurenu. V jejich založení měl pomoci sv. Bonifác. Posléze založili ještě další kláštery. Lantfriedovy ostatky v kostele v Benediktbeuren.