Attroban

Attroban, Emming, Folkard, Benjamin ze Saska, Grisold, Gerwald, svatí

* v 8. stol. Attroban byl jedním ze společníků Willehada, společně pracovali jako misionáři mezi Sasy. Při Widukindově povstání proti Karlu Velikému byl i s druhy zabit pohany 30. 11. 782 v Blexenu na dolní Weseře poblíž Brém. Willehad uprchl do kláštera Echternach.