Friedrich z Regensburgu

Friedrich (Bedřich) z Regensburgu blahoslavený

* v 13. stol. v Regensburgu a jako mladý muž vstoupil do místního kláštera augustiniánských poustevníků. V klášteře pracoval jako truhlář a byl už za svého života lidmi velmi uctíván. + 29. 11. 1329 v Regensburgu, dnes ostatky ve farním kostele sv. Cecílie ve Fridrichově kapli. Blahořečen 1909.