Murcherad

Murcherad (Muricherodachus) blahoslavený

Ir, který přišel do Řezna ještě před sv. Mariánem. Žil v poustevně u kláštera Obermünster, zasvěceným kontemplativním životem. Když Marián přijel do Regensburgu a chtěl jít na pouť do Říma, poradil mu Murcherad zde zůstat a založit klášter. Marián dal na radu přítele – Boží vůli. Murcherad však zůstal ve své poustevně v neustálé modlitbě. + ještě před opatem Mariánem 9. 2. 1080.