Sebald

Sebald svatý

Žil snad v 7. / 8. stol. (jiné zdroje 10. / 11. stol.). Pocházel snad z Dacie, z královského rodu, dospívání strávil v Paříži u vynikajících učitelů. (Legenda hovoří o tom, že v den svatby uprchl, putoval do Svaté země, do Říma.) Žil na území dnešního Norimberka jako poustevník – misionář. Hlásal evangelium, radil a pomáhal lidem, byl znám i zázraky. + tam snad 19. 8. 740. Před 1070 pohřben v kapli sv. Petra  (Štěpána). V 11. stol. byl jeho hrob po celém Německu a Francii známý, protože na něm docházelo k řadě zázraků. Později ostatky přemístěny do kostela, postaveného k jeho cti – dnes farní evangelický kostel sv. Sebalda v Norimberku, kde je stále vidět jeho monumentální hrob s bronzovou schránkou pod baldachýnem. Průzkum relikvií a kanonizace 1425. Ve středověku věřící procházeli pod Sebaldovou rakví, aby dosáhli vyléčení od některých obtíží, jeho lebka byla přinášena k těhotným ženám, které byly v nebezpečí života. Patron Norimberka, dobytka a proti zimě. Znázorňován jako poutník s pláštěm a kloboukem.