Maxmilián

Maximilián z Lorchu (z Pongau) svatý

* v Cilli (lat. Celeia) v dnešní Celji na území dnešního Slovinska v Dolním Štýrsku. Legendy uvádějí, že se sem na konci života vrátil, aby rodný kraj posílil ve víře a podstoupil zde mučednickou smrt. Martyrologium se o jeho mučednické smrti nezmiňuje a ze stručného údaje vyplývá, že o něm nemáme spolehlivé údaje. Nejvěrohodnějším údajem je, že Maxmilián byl biskupem z Lorchu (lat. Lauriacen) v Noricu. Objevuje se však otázka, zda se jedná o Lorch s katedrálou u Lince v Rakousku či o Lorch na západě v Hesensku. Obě místa spadají do území tehdejšího Norica. Podle největších italských stránek o světcích i stránek v němčině, jde o biskupa od Lince. V martyrologiu ale čteme, že jde o Noricum Ripense a tato část Norica se prý netýká Rakouska, ale Hesenska, kde leží Lorsch 60 km jižně od Frankfurtu. Přesto legendy uvádějí rakouské území, kde jej za svého biskupa považovali v Linci i v 78 km vzdáleném Pasově, kam měla jeho působnost údajně dosahovat. Sem prý později byly z Altottingu přeneseny Maxmiliánovy ostatky. Podle legendy Maxmilián pocházel ze zámožnější křesťanské rodiny a již od dětství byl zbožný. Ve 13 letech mu zemřel otec a asi v 19 letech matka. Maxmilián rozdělil zděděné bohatství mezi nejpotřebnější podle rady evangelia. V letech pontifikátu papeže Sixta II. vykonal pouť do Říma. Vrátil se s apoštolským požehnáním do oblasti Lauriaca jako biskup. Zasloužil se o obrácení mnoha pohanů na území Norica. Byl vážen jako horlivý hlasatel víry a pro úsilí o ctnostný život. Legenda dále popisuje jeho cestu do Cilli, kde Římané šířili pověst o rozhněvaném bohu války a nařizovali přinášení obětí k usmíření Marse. Kdo neuposlechl, měl být potrestán smrtí. Maxmilián podle legendy zde předstoupil před vladaře Eulasia se slovy: "Císař tě poslal do této země, abys ji bránil proti nepřátelům, ale ty jednáš hůř než oni, protože vrháš do záhuby ty, jímž máš být ochráncem!" Vladařovou odpovědí byl rozkaz přimět kazatele k nařízené oběti a po neúspěšném pokusu zranit mu duši, následoval rozkaz k jeho stětí. Tento závěr jeho života (asi 12. 10.  281/4/8 v Lorchu) nelze fakty doložit. Celé legendární vyprávění vykresluje příběh následování Krista. 710 nad jeho hrobem postavena kaple.