Christina Ebnerová

Christina Ebnerová svatá

* 26. 3. 1277 v Norimberku. Ve 12 letech vstoupila do řádu dominikánek v Engelthalu u Norimberku. Měla mnoho různých vidění a zjevení, která sepsala. 1345 se stala převorkou kláštera a její spolusestry spisy dokončily. Je zřejmě autorkou knihy Zahrnutí milostí o engelthalských řeholnicích. Byla rádkyní řady osobností, již za života byla velmi uctívána a v pověsti svatosti + 27. 12. 1356 v Engelthalu.