Gisilar

Gisilar a Kuniald svatí, společníci sv. Ruperta

Ze životního příběhu sv. Ruperta víme, že přivedl 12 lidí z rodného Bavorska. Jména většiny z nich byla ztracena, pouze dva známe jménem. Jde o svaté Kunialda a Gisilara. Oba byli kněží a oba měli pověst velké svatosti, stejně jako jejich biskup. Jsou také nazýváni kaplani sv. Ruperta a zdá se, že většinou mu byli nablízku a doprovázeli ho na jeho misijních cestách. Podle místní tradice tyto dva misionáře pověřil, aby kázali evangelium zejména v oblasti Vídně.