Volkmar

Volkmar svatý

* kolem 1235. Po zvolení opatem benediktinského kláštera v Niederaltaichu 1280 se snažil zavést mezi mnichy řád a kázeň. Narazil ovšem i na odpor nespokojených mnichů a již po dvou letech, na jedné z cest, při přeplouvání Dunaje, ho tito mniši ze zálohy několika šípy zastřelili 9. 5. 1282 u Niederaltaichu v Bavorsku.