Archus

Archus, Herenäus (Haindritt) a Quartanus (Guardianus, Gardan) (svatí v bídě či ubozí svatí) svatí

Ve farním kostele Oetting (dnes Etting) v Ingolstadtu jsou uchovávány relikvie třech svatých (podle tradice otec se dvěma syny). Hledali v oblasti Ingolstadtu útočiště před pronásledováním doma a žili zde v bídě. To je důvod, proč se jim říkalo svatí v bídě, v exilu, nebo ubozí svatí. Vykopali si jeskyni(ě), kterou(é) je možné vidět za farou. Zde žili mizerně před světem, ale vzácně v očích Božích, v naprostém popření a zřeknutí se světa a v rozjímání. Zde byli i po smrti † 550/12 pohřbeni. (Pravděpodobně však šlo o mnichy z iroskotského kláštera sv. Kříže v Eichstättu, který měl majetek v Ettingu. Termín „ubohý“ svatý je přitom třeba chápat ve smyslu „cizí“ svatý.) Uctívání po jejich smrti rostlo. Postaven kostel v Oettingu. Z blízka i z daleka přicházeli poutníci a nespočet tam našel vyslyšení modliteb a vysvobození z nemocí a utrpení. Nejstarší svědectví z 1469(96). 1584 zbožný vévoda William V. Bavorský nechal o těchto svatých a jejich uctívání vypracovat zprávy. Biskup z Eichstättu zkoumal zázraky a vyzvedl ostatky. Při této slavnosti přítomen nespočet poutníků. Při té příležitosti zapsána a zkoumána řada zázraků. Ostatky vyzvednuty 1627, 1632 a 1641 ukryty vzácné relikvie ze strachu ze Švédů v pevnosti Ingolstadt, kde byly také uctívány. Po válce vráceny zpět, uloženy do stříbra a zlata, a od té doby jsou ve zbytku ebenové rakve. V blízkosti Ettingu je pramen, který vytryskl ze země po modlitbách svatých a dával jim potřebnou vodu. U pramene se stalo mnoho zázračných uzdravení. Voda je široce dodávána a používána jako lék při různých onemocněních jako lék.