Chuniald

Chuniald svatý ?

* ve Francii (?). Chuniald přišel asi 717 s Gislariem jako žák a pomocník Ruperta ze Salzburg do Bavorska. Byli pravděpodobně kněžími Franckého původu a podle tradice působili jako misionáři mezi Avary v oblasti kolem Vídně. Jsou považovány za stavitele nejstaršího kostela ve Vídni Rupertkirche. O jeho další práci smrti nejsou k dispozici žádné zprávy. + asi v 1. pol. 8. stol. asi v Rakousku. Chunialdovy a Gislariovy ostatky uložil Virgil 774 do nové katedrály v Salzburgu.