Wipert von Blücher

Wipert von Blücher

Z šlechtického rodu, 1356 biskupem v Ratzeburgu. To překvapilo, protože biskupský trůn v Ratzeburgu byl vyhrazen členům premonstrátského řádu, kam Wipert nepatřil. Dobře vedl svou diecézi a měl pověst světce. Když + 23. 5. 1376, byl pohřben v katedrále v Ratzeburgu.