Jindřich od Starnbergersee

Jindřich od Starnbergersee svatý

* v 13. stol. v Bavorsku. Poustevník. + 3. 5. 1324 u Starnberského jezera v Bavorsku.