Koloman

Koloman svatý

* v 10. století v Irsku. Nevíme, zda to byl kněz, mnich, nebo laik. Někteří ho označují za syna irského krále. 1012 se vydal na pouť skrz Evropu do Svaté země a projížděl Rakouskem. Není známo, proč, snad pro svůj nezvyklý oděv a jazyk, vzbudil podezření místních obyvatel (vojenských hlídek) ve Stockerau u Vídně. Považovali ho zde za českého či maďarského špiona, zatkli ho, mučili a nakonec bez soudu oběsili na stromě, zřejmě 17. 7. 1012. Popravení zločinci nebyli pohřbíváni, a když se nedorozumění vysvětlilo, tělo poutníka, který byl už delší čas po smrti, nejevilo známky rozkladu. (zůstalo nezraněné; když okolojedoucí lovec chtěl ověřit jeho smrt a kopím mu otevřel bok, vyšla krev; lano, na kterém byl pověšen, rozkvetlo; z šibenice se stal živý strom …). To se považovalo za zázrak, a tak byl převezen do kláštera Klosterneuburg a tam byl pohřben. Za 2 roky 13. 10. 1014 byly jeho ostatky slavnostně přeneseny babenberským markrabětem Jindřichem I. do kláštera v Melku, kde mu markrabě Henrich II. dal vybudovat honosnou hrobku. Úcta k nevinně zabitému poutníkovi se rychle rozšířila v Rakousku, Uhersku, Tirolsku, Bavorsku a Falcku a – byť nebyl formálně prohlášen za svatého – brzy uctíván jako mučedník a lidé mu začali stavět kapličky a pojmenovávat po něm vodní prameny. Četné kostely nesou jeho jméno, vesnice St. Koloman blízko Salzburgu je pojmenovaná po něm, protože blízko zdejší Kolomanovy kaple vznikl kdysi hojně navštěvovaný léčebný pramen. Uctíván téměř v polovině Evropy. Od 1244 patronem Dolního Rakouska. Patron Stockerau a Melku, Rakouska (do 1663, pak Leopold), odsouzených k trestu oběšením, hospodářských zvířat, cestovatelů, při hojení ran, proti nemocem, problémům hlavy a nohou, moru, bouři, požáru, živelným pohromám, potkanům ​​a myším. 1713 zachvátila Rakousko morová epidemie. Jen městečko Melk, které se obracelo ke svému patronovi, netrpělo. Znázorňován jako poutník, u něj hůl, klobouk, kabát, láhev, v ruce provaz. Často je zobrazován s rukou v šátku. Strom, na který byl údajně oběšen, lze shlédnout na zadní stěně konventu ve Stockerau.