Richlinda

Richlinda blahoslavená

* v 11. stol., manželka blahoslaveného Erkenberta, který založil Falcký Velký Frankenthal, klášter augustiniánských kanovníků. Ona zase založila v Ormsheimu u Wormsu (Porýní – Falc) augustiniánský kanovnický klášter Malý Frankenthal, jehož první abatyší se stala. (Později, když jako abatyše vedla klášter Hohenburg v Alsasku, přijala regule sv. Augustina.?) + 26. 12. 1150 v Ormsheimu.