Martinus

Martinus (Marinus?), Vimius a Zimius svatí

Čtvrt hodiny od centra Unterdietfurtu, na pravém břehu Altmühltherme, vesnička Griesstetten (v dnešním okrese Neumarkt v Horní Falci) s krásným kostelem. Zde pohřbeni tři svatí. Ze života těchto světců (kteří žili 11./12. stol.) víme jen velmi málo. Byli to Irové a Marinus předtím žil jako mnich a kněz v klášteře v Regensburgu. Pak odešli do údolí Altmühlu (blízko Dietfurtu) a tam, kde nyní stojí kaple v Einsiedlerhofu (1862), si postavili poustevnické cely. Misionáři měli přezdívku tři ubozí (= cizí) světci a stali se vyhledávanými rádci a pomocníky, zemřeli v pověsti svatosti a po smrti (Martinus 1153, Vimius a Zimius 1154, všichni Einsiedel) byli ihned ctěni jako svatí a začali pouti k jejich hrobům v náhrobní kapli v Griesstettenu. 1633 kostel zničen Švédy. Posléze postaven nový kostel. 1689 vyzvednuty jejich ostatky, 1862 všichni tři svatořečeni. Františkáni z Unterdietfurtu konají zde pouti. Marinus – patron kameníků.