Diemuta z Wessobrunnu

Diemuta (Diemud, Diemod) z Wessobrunnu svatá (blahoslavená?)

* kolem 1060 v Bavorsku. 1080 vstoupila do kláštera benediktinek Wessobrunn v Bavorsku, kde (zřejmě pro mimořádnou zbožnost) 50 let žila jako poustevnice u kostela (reklúsa). Žila o chlebě a vodě, věnovala se hlavně k modlitbě, ale psala (přepisovala?) také liturgické knihy (napsala z příkazu Walta z Wessobrunnu 40 knih pro klášterní knihovnu). Pravděpodobně nejdůležitější středověký německý písař knih, považována i za mystičku. Dochovaly se některé z jejích 45 listů o víře. Byla ve spojení s další reklúsou, sv. Herlukou Bernried. + 30. 3. 1130 Wessobrunn. Uznávána již za života, po smrti ctěna. 1190 založena ve Wessobrunnu pod jejím jménem nadace mnichy písaře. Její ostatky nejprve ve farním kostele, od 1709 v klášterním kostele ve Wessobrunnu. Po demolici klášterního kostela 1810 však ztraceny (???).