Felix z Trevíru

Felix z Trevíru svatý

Biskup z Trevíru, dal tam postavit kostel sv. Paulina. Přenesl ostatky svého předchůdce sv. Paulina do krypty trevírského chrámu (později uloženy v sarkofágu). + tam 26. 3. 400, úcta schválena pouze v diecézi trevírské.