Answer z Ratzenburgu

Answer z Ratzenburgu svatý

* kolem 1035 ve Slezsku. Odpovědně vedl benediktinský klášter sv. Jiří v Ratzeburgu jižně od Lübecku a působil jako evangelizátor mezi Lužickými Srby na severu Německa. Na jedné z misijních cest byl v červenci 1066 spolu se svými dvaceti osmi společníky, mnichy, ukamenován rozzuřenými pohany. Pohřben v katedrále v Ratzeburgu, ostatky ale zmizely během reformace. Dodnes ale na břehu jezera Ratzeburg zůstal zachován Answerův kříž, který připomíná mučedníky. Svatořečen 1147. Zobrazován jako opat s berlou a třemi kameny.