Adalbert z Tegernsee

Adalbert (Adelbert) a Otokar z Tegernsee blahoslavení

* v 8. stol. v Bavorsku a pocházeli z hraběcí rodiny pravděpodobně Agilolfingů. 750 (46), po návratu z bojů v Itálii, využili svého majetku k založení benediktinského kláštera Tegernsee v Bavorsku, který se stal jedním z nejvýznamnějších středisek kultury v Evropě. Adelbert se stal 1. opatem. Byl stejně dobrý ve vědách jako v křesťanských ctnostech. Otokar zůstal konvršem (bratr laik). Počet mnichů se násobí v průběhu jejich života na 150. Jejich synovec Uto přinesl 804 z Říma ostatky sv. Kvirinia do kostela sv. Petra a Pavla, který byl pak sv. Kviriniovi zasvěcen. Otokar + 26. 2. 771, Adalbert + 1. 11. 804 v Tegernsee. Jejich těla byla pohřbena v kostele a pokryta mramorem. A na hrobech docházelo k zázračným uzdravením. Zprvu byla přisuzována sv. Kviriniovi, poté bylo rozpoznáno působení svatých zakladatelů. Adalbert znázorňován jako opat s tyčí , zatímco Otokar v jednoduchém benediktinském oděvu, oba s modelem kostela.