Vala

Vala svatý

* kolem 755 v Německu. Bratranec Karla Velikého. Už jako starší muž vstoupil k benediktinům. 822 založil klášter Corvey u Höxteru. 826 nastoupil po svém bratru jako opat kláštera Corbie v diecézi Amians. Při obhajobě církevních reforem se dotal do konfliktu s Ludvíkem Pobožným a ten ho 830 poslal do vyhnanství. Pak se stal opatem v Bobbiu v severní Itálii. Po + 31. 8. 836 v Bobbiu přeneseny jeho ostatky do ženského kláštera Herford u Osnabrücku.