Viktor

Viktor a druhové svatí

Mučedníci ve 4. stol. v okolí Kolína n. Rýnem.