Herkumbert

Herkumbert (Erkan, Bert) svatý

* v 8. stol. v Bavorsku. Jeden z misionářů, které Karel Veliký poslal k obrácení Sasů. Byl benediktinem ve Fuldě a 1. biskupem v Mindenu (Severní Porýní – Vestfálsko). + 7. 6. 805 v Mindenu.