Emma

Emma (Hemma) svatá

* kolem 808, dcera bavorského hraběte Welfa a ušlechtilé sasky Eigilwich, sestra Judith, manželky císaře Ludvíka Pobožného, 827 manželka krále Ludvíka Němce, královna, matka 7 dětí (3 synové, vč. Karlomana, pozdějšího krále východofranckého), dobroditelka chudých a potřebných, ušlechtilá žena. Podporovala kláštery, kostely. Po mrtvici ztratila 874 řeč a vědomí. + 31. 1. 876 v Regensburgu, pohřbena tam v kostele sv. Emmerama. Její hrob je jednou z nejvýznamnějších památek 13. stol., identifikace není jistá.