Rupert z Ottobeuren

Rupert z Ottobeuren svatý

* v 11. stol. Opat, který zavedl v klášteře Ottobeuren v Bavorsku reformu z Hirschau. + 15. 8. 1145 v Ottobeuren kde od 1964 jeho ostatky v Rupertově kapli klášterního kostela.