Kastor z Karden

Kastor z Karden svatý

* ve 4. stol., pravděpodobně ve Francii. Byl biskupem v Trevíru Maximinem vysvěcen na kněze, žil s několika společníky jako poustevník v Kardenu na dolní Mosele (Porýní – Falc). Po životě ve svatosti + tam v pokročilém věku 400. Ostatky přineseny 791 do kostela sv. Paulina v Kardenu. Později je arcibiskup Hetti přenesl do pro tento účel vybudovaného kostela sv. Kastora v Koblenz. Vyobrazován jako kněz nebo biskup s knihou, modelem kostela, palmou, kalichem či berlou.