Rathard z Andechsu

Rathard z Andechsu blahoslavený (svatý?)

* snad 815 v hraběcí rodině v Diessenu (v Andechsu) v Bavorsku. Nástupcem sv. Simperta na biskupském křesle v Augsburgu byl Hanto z Andechsu a ten měl bratra jménem Rathard. Ten byl velmi zbožný a stal se knězem. Postavil na Ammersee, tam, kde je nyní Unterdiessen, kostel sv. Jiří, a založil zde klášter pro kněze, kteří žili společně podle Řehole sv. Augustina (klášter později přeložen k sv. Štěpánu). Zakladatel kláštera byl vzorem pro všechny. Ve své pokoře chtěl, aby byl pohřben v rohu jím postaveného kostela. To se také, po jeho + 8. 8. okolo 900, stalo. Na jeho hrobě řada zázraků. Při uherských nájezdech klášter a kostel v Unterdiessen 955 zničeny. Po tomto zpustošení po čase nalezeny Rahhardovy ostatky, kostel i klášter obnoveny. Řada uzdravení. Probošt Hartwich nechal ostatky vyzvednout a pohřbít ve středu nového kostela, vysvěceného 8. 8. 1114. 1494 zchátralý kostel přestavěn od základů a kosti Rathardovy pohřbeny v hlavním oltáři klášterního kostela Nanebevzetí PM.