Dietrich z Naumburgu

Dietrich z Naumburgu svatý ?

Snad pocházel z rodu Wettinů. 1111 biskup v Naumburgu. Při boji o investituru 1115 na straně papeže. Věnoval se především kázání v j části diecéze, založil kostely: 1118 v Plauen, 1122 ve Zwickau a Ossig. 1119 a 21 založil kláštery Bosau a Riesa / Posa v Zeitz. Klášter Sv. Mořice v Naumburgu změnil na augustiniánský. Z osobních důvodů 27. 9. 1123 zavražděn v klášteře Bosau / Posa když se modlil v kostele.