Irmgarda z Aspelu

Irmgarda z Aspelu (z Kolína) svatá

* po 1000 v Reesu (děkanát Wesel) na dolním Rýně. Přesný příběh této velké dobrodinky není jasný (bývá i zaměňována se svými jmenovkyněmi). Pravděpodobně byla dcerou hraběnky Godizos z Aspelu a vyrůstala na zámku Aspel v Rees na Dolním Rýnu. Po smrti rodičů darovala peníze na náboženské a dobročinné účely. Byl z nich kolem 1040 postaven kanonikát v Rees. Na pozemcích, patřících rodině, leží Mariengaarde ve Frísku a klášter sv Pantaleon v Kolíně n. R., kde byl její bratr Hermann opatem. Ona sama se stala poustevnicí v Süchteln a pak v Kolíně n. R. Zde zřídila v blízkosti katedrály nemocnici. Několikrát putovala do Říma. + pravděpodobně 19. 2. 1065. Jiné prameny uvádějí 4. 9 1082 až 1089. Byla pohřbena v anežské kapli kolínské katedrály.