Batho z Freisingu

Batho (Bado, Baturich, Watho, Waltho) z Freisingu svatý

* v 10. / 11. stol. Vstoupil do benediktinského kláštera Innichen (dnes San Candido) v jižních Dolomitech, patřícího pod Freising v Bavorsku. Později se z poslušnosti stal jako Modestus z Korutan a Virgil ze Salzburgu misionářem u Slovanů v údolí Puster v Korutanech (apoštol Korutan). Posléze byl (1052 – 78) kaplanem biskupa Ellenharda ve Freisingu a kanovníkem v tamnějším klášteře sv. Ondřeje. Údajně nasytil několika bochníky chleba velké množství osob. Ve Freisingu pravděpodobně i + snad 31. 7. 1085 a byl pohřben v kostele sv. Ondřeje. Malý pamětní kámen z dávných dob vedle hlavního oltáře svědčí: „ U tohoto kamene spočinulo tělo svatého Batha“. 1376 jeho ostatky v kostele shromážděny. 1803 v době sekularizace klášter zbořen a ostatky přeneseny do Nandlstadtu.