Eckard z Huysbergu

Eckard (Ekkehard) z Huysbergu svatý?

Kanovník v Halberstadtu. Biskup Burchard mu dal 1070 rozkaz, aby se shromáždili Pia, která žila v Huysburgu v Halberstadtu jako poustevnice, a větší počet mužů a žen. 1080 ustaven dvojitý benediktinský klášter Huysburg a prvním opatem Eckard. Po třech letech odešel a staral se jako pastýř o lidi, kteří se k němu hrnuli. + 28. 6. 1084. Ostatky shromážděny 1121.