Rosina

Rosina (Rozina) svatá

+ ve Wenglingenu (Allgäu). K životu této světice neexistují žádná tvrdá fakta. Většina zdrojů uvádí, že to byla panna a mučednice, někdy je také nazývána poustevnice. Jisté je, že od 1679 je ve Wenglingenu kaple, zasvěcená sv. Rosině. Bývá znázorňována jako mladá mučednice s palmou, křížem, lilií a mečem.