Ludolf z Corvey

Ludolf z Corvey svatý

* kolem 915, opat v klášteře benediktinů v Corvey v Sasku, kde + 13. 8. 983. Vyzvednutí ostatků 1100.