Adelheim

Adelheim svatý

* ve 2. pol. 11. stol. Vstoupil do benediktinského kláštera sv. Blažeje v jižním Schwarzwaldu. 1122 se stal převorem nového opatství Engelberg ve Švýcarsku a od 1124 jeho opatem. Byl ctěn už za života jako světec a tak pro svůj klášter získal od papeže tehdy výjimečnou exempci z biskupské pravomoci. + 25. 2. 1131 v Engelbergu. Svatořečen (jeho úcta dosvědčena?) 1147.