Odilo Bavorský

Odilo Bavorský svatý

Bavorský vévoda z rodu Agilolfingů, vládnoucí 736 – 748. 742 si vzal za ženu Hiltrudu, dceru franckého majordoma Karla Martela. Již o rok později však válčil se svými švagry Karlomanem a Pipinem III. Krátkým. Nakonec musel přijmout svrchovanost Francké říše nad svým vévodstvím. Po jeho smrti se pokusil Grifo, poloviční bratr Karlomana a Pipina, vévodství ovládnout. Byl ale poražen právě Pipinem Krátkým, který následně svěřil vévodství do rukou ještě nezletilého Odilova syna Tassila III. Odilo dokončil ve spolupráci se sv. Bonifácem proces reorganizace bavorské církve. Za jeho vlády byla v Bavorsku vytvořena 739 biskupství v Řezně, Freisingu, Pasově a Salcburku a741 i ve würzburku. Je uváděn jako zakladatel klášterů v Niederaltaichu (741), Mondsee (748) a mnoha dalších. Nechal také sepsat Lex Baiuvariorum, který obsahoval kmenové zákony Bavorů. + 18. ledna 748. Pohřben v Gengenbašském opatství.