Magnerich z Trevíru

Magnerich z Trevíru svatý

* kolem 520. Pravděpodobně pocházel ze staré Moselské franské šlechty a 561 byl biskupem v Trevíru. Byl velmi vážený, byl kmotrem Theudericha II. a současné zdroje jej chválí jako „ozdobu biskupů“. V diecézi pokračoval v reformní práci, která začala pod jeho předchůdcem Nicetiem. Založil klášter sv. Martina v Trevíru a pomáhal chudým. + 27. 7. 596 v Trevíru.