Vilém ze Sann

Vilém ze Sann svatý

Manžel sv. Emy z Gurku (viz výše). Podle legendy + 1015 cestou ze Svaté země v Gräbern v Korutanech. Svatořečeni 1938 (proces zahájen 1466).