Eberhard z Tüntenhausenu

Eberhard z Tüntenhausenu svatý

* 13. / 14. stol. v Tüntenhausenu (dnes část Freisingu v Bavorsku) a žil jako pastýř ovcí. Podle legendy měl zázračnou moc spočívající v tom, že kde zabodl svou hůl do země, vyrostl do druhého dne strom. Další spolehlivé údaje nejsou k dispozici. + v Tüntenhausenu kolem 1370 (?).Uctíván od nepaměti. Zemědělci brali zem z Eberhardova hrobu míchali je s krmivem pro nemocná zvířata. Byla přitom prokázána uzdravující síla země. Beatifikace neukončena. Od 1934 hrob uzavřen (a není tedy již možné brát z něj hlínu). Zbytek Eberhardových ostatků od 1938 ve skleněné schránce v kostele sv. Michala v Tuntenhausenu, kde byl, hlavně v 15. a 18 stol. uctíván. Patron pastýřů a zvířat, proti zvířecím chorobám, pro dobré počasí.