Deochar

Deochar (Dietger, Deocar, Deotker, Theotgar) svatý

* v 8. stol., pravděpodobně v Bavorsku. Byl mnichem ve Fuldě a později Alcuinův žák v Cáchách. Od 795 se stal 1. opatem benediktinského kláštera Herrieden (dříve Hasareode, dnes Ansbach) ve středních Frankách, v diecézi Eichstätt, který založil v pusté bažinaté oblasti, kolem něhož vzniklo časem malé město. Snad měl být na nějaký čas zpovědníkem nebo kaplanem Karla Velikého. 819 se zúčastnil přenesení ostatků sv. Bonifáce do Fuldy. 829 se podílel na synodu v Mohuči. + okolo 830 v Herriedenu a byl tam pohřben v chrámu sv. Víta. Na jeho hrobě se měla odehrát řada zázraků. 1316 císař Ludvík Bavor zabral opatství a jeho ostatky daroval Norimberku, kde byly pochovány, zprvu v Deocharově kapli u sv. Vavřince. Tam se uzdravil slepý mladík, který se svým otcem před relikviářem prosil o uzdravení (patron nevidomých). 1845 se všechny ostatky dostaly do dómu v Eichstáttu. Některé jednotlivé ostatky by měly být i v Mnichově. U sv. Vavřince v Norimberku lze stále obdivovat slavný Deocharův oltář. Znázorňován jako opat, většinou s berlou a svatožáří. Patron nevidomých a nemocných očními chorobami.