Ebner Margaretha

Ebner Margaretha (z Medingen) svatá

* asi 1291 v Donauwörthu u Augsburgu v Bavorsku z patricijské rodiny. Doma získala důkladné klasické vzdělání a později (v 15ti letech) vstoupila do dominikánského kláštera v Maria – Medingen blízko Dillingenu, kde byla slavnostně potvrzena 1306. Ale brzy, 1312, vážně onemocněla, nemoc ji prakticky natrvalo upoutala na lůžko a po řadu let byla většinu času blízko smrti. Stále více se obracela k Bohu, který jí udělil řadu mystických darů, vidění a důkazů milostí. Mohla naplňovat svou touhu po pokání, abstinenci od vína, ovoce a lázní. Po návratu z domova, kam odešla během kampaně Ludvíka Bavorského, zemřela její sestra Christina a Margaretha bezútěšně truchlila, až kněz Jindřich z Nördlingenu (který byl ctěn jako prorok) převzal 1332 její duchovní vedení. Korespondence s ním a s dalšími mystiky, jako Johnem Taulerem, je nejstarší zachovanou sbírkou dopisů v němčině. Na jeho povel zaznamenávala vlastnoručně své vize. Deník je zachován v rukopise z 1353 v Medingenu. Z jejích dopisů a deníku se dozvídáme, že zůstala nakloněna Ludvíkovi Bavorskému, o jehož duši měla vidění, že byla zachráněna. + 20. 6. 1351 v klášteře v Medingen v Mödingen. Hrob v její kapli (z 1751 – 5) v klášterním kostele Medingen je stále poutním místem. Kanonizace 1979. Zobrazována jako dominikánka s knihou, lilií a nástroji pokání.