Dietmar z Neumünsteru

Dietmar (Thetmar) z Neumünsteru svatý

* v 11. stol. Člen řádu augustiniánských kanovníků. Podporoval Vicelina z Oldenburgu v misijní práci mezi Lužickými Srby v Holštýnsku a byl uznáván zvláště za charitativní činnost mezi chudými a potřebnými.+ 17. (18.) 5. 1152 v Neumünsteru v Šlesvicku – Holštýnsku.