Dietwolf

Dietwolf svatý ?

Pocházel z vysoké šlechty a byl zasnouben s princeznou, ale stal se knězem. Kvůli zlobě otce opustil zemi a přišel k Trevíru, kde žil jako poustevník v jeskyni. + v 7. stol.