Modesta z Öhren

Modesta z Öhren (z Trevíru) svatá

* kolem 600. Působila po celý život v klášteře benediktinek Öhren u Trevíru (pojmenovaném později po její nástupkyni Sv. Irmina), časem zřejmě i jako abatyše. Byla vzdělaná a dbala i na vzdělávání sester. Vzhledem k přátelství s Gertrudou z Nivelles (jednou s nejvzdělanějších žen své doby) se zdá, že vyrostla a byla vzdělána v Nivelles. Mohlo však jít i o přátelství, navázané přes prostředníky. Gertruda se jí měla zjevit v kapli v okamžiku své smrti (a tato informace se následně potvrdila). + snad 4. 11. kolem 660 v Trevíru. Její ostatky byly uloženy v kostele sv. Irminy v Öhrenu, 1771 zničeném, později obnoveném. Nyní jsou v benediktinském opatství sv. Matouše v Trevíru (?).