Benno z Einsiedeln

Benno z Einsiedeln (Osnabrücku) blahoslavený

* ve Švábsku jako syn šlechtice. Byl kanovníkem ve Štrasburku a 966 se usadil se společníky u hrobu sv. Meinrada "v temném lese" v místě dnešního Einsiedeln jako poustevník. Králem Jindřichem I. byl jmenován biskupem v Metách, ale brzy byl napaden odpůrci a oslepen (?). Na synodu v Duisburgu 929 byli atentátníci odsouzeni. Benno se vrátil se svými společníky zpět do své poustevny a Eberhard zde založil opatství Einsiedeln. + 3. 8. 940 a jeho ostatky jsou v Einsiedeln.