Paulin Trevírský

Paulin Trevírský svatý

* kolem 300 v Akvitánii ve Francii ze šlechtické křesťanské rodiny. V mládí opustil Akvitánii a odebral se do císařského sídla Trevíru, kde žil v domě svého krajana, biskupa Maximina. Ten se – jak bylo tehdy zvykem – sám staral o výchovu budoucích kněží a dával jim úkoly. Paulina pak vysvětil na kněze a ten po něm 346 také nastoupil na biskupský stolec Trevíru. Velkým problémem té doby byl arianismus. Paulin se jako jediný z biskupů na synodě v Arles 353 vyslovil proti odsouzení alexandrijského patriarchy Atanáše (bojujícího proti Ariánům) a byl pak poslán císařem Konstantinem do vyhnanství ve Frýgii (záp. Turecko), kde po těžkém strádání a ponižování zcela vysílen + 31. 8. 358. Jeho nástupce biskup Felix, přenesl za 30 let jeho ostatky v rakvi z cedrového dřeva do Trevíru a pochoval je v kryptě původního kostela. Později byla drahocenná rakev i s tělem přenesena do sarkofágu. V něm se 1072 našly ostatky a je dodnes k vidění v kryptě kostela sv. Paulina v Trevíru (po zničení požárem a válkami pochází současný kostel z 18. stol.). Dřevěná rakev znovu otevřena 1402 a 1883. Znázorňován bývá jako biskup, často s holubem.