Fibitius

Fibitius (Fibicius, Felicius) svatý

Snad zakladatel a první opat kláštera sv. Maximina v Trevíru. Poté (po 502) biskup v Trevíru v politicky neklidné době franské expanze. Jeho jméno je doloženo v seznamu trevírských biskupů a ve Vita Goaris. Snažil se o oživení diecéze, misijní práci na středním Rýnu. 511 povolil stavbu kostela sv. Goara v Oberweselu. Možná také žádal krále Theodoricha I., aby poslal kněze z Auvergne do Trevíru. + kolem 450 (500). Pravděpodobně pohřben v kostele sv. Mikuláše v Trevíru. Nejasné, zda ho následoval biskup Rusticus, nebo zda vložen do seznamů biskupů na základě Vita Goaris.