Dietmar pražský

Dietmar (Dětmar) pražský svatý ?

* v Sasku. Dietmar mnichem v benediktinském klášteře, pravděpodobně v Corvey. 976 vysvěcen na prvního biskupa Prahy, oddělen od diecéze Regensburg. Stavěl nové kostely a založil první klášter v Čechách, benediktinský klášter Sv. Jiří na Pražském hradě. Krátce před smrtí jmenoval a vysvětil Adalberta (Vojtěcha) jako svého nástupce. + 983 v Praze.