Ansbald z Prümu

Ansbald z Prümu svatý

* asi 810 v Lucembursku. Pozázel z hraběcího rodu, majícího velmi úzké vztahy s karolínskou dynastií. Stal se mnichem a 860 opatem benediktinském opatství Prüm v pohoří Eifel v Porýní – Falcku. Král Ludvík II. Němec svěřil 870 Ansbaldovi péči o zchátralý hřbitovní kostel v Cáchách, postavený jeho rodiči. Prüm byl zpustošen 882 Normany, ale Ansbald vybudoval s podporou Karla III. zničené opatství znovu. Jeho rozsáhlou činnost dokumentuje několik písemných záznamů v pamětních knihách. + 12. 7. 886 v Prümu.