Eberwin z Helfensteinu

Eberwin z Helfensteinu svatý

U augustiniánských kanovníků ve Springiersbachu. 1121 odešel, doprovázen společníky, do Steinfeldu, dnes součást Kallu v pohoří Eifel, do opuštěného benediktinského kláštera, aby jej otevřel znovu. Zde byl proboštem (až do své smrti), od 1138 již proboštem společenství Norbertinů – premonstrátů (vázán přátelstvím se sv. Bernardem z Clairvaux a sv. Norbertem). Pro klášter měl mimořádný význam. Pod jeho vedením začal vývoj, který jej přivedl do pozice jednoho z nejvýznamnějších klášterů v Německu. 1142 položil základní kámen nového klášterního kostela. Spolubratry vyslal zakládat nové dceřiné kláštery – v Nizozemsku, Irsku, Německu, ale i na východě – v Praze na Strahově (1140). Prostřednictvím písemností bojoval proti kacířství, které převládalo v okolí Kolína n. R. + 10. 4. 1152 (?) ve Steinfeldu.