Gamelbert

Gamelbert (Gamelbertus, Amelbert) svatý (totožné?)

Podobně jako u větiny světců raného středověku lze v legendě o sv. Amelbetovi těžko odlišit fakta od zbožné fikce. Je známo tolik, že se narodil v rytířské rodině, ale odmítl nosit zbraně. Rodiče mu tedy svěřili péči o dobytek. Aby zlomili jeho odhodlání žít cudně, poslali za ním prostitutku. On se ubránil hořící pochodní. Po smrti otce přijal kněžské svěcení a putoval do Říma. Po návratu obnovil v rodném kraji bohoslužby v opuštěném kostele a stal se duchovním pastýřem lidí širokého okolí. + přibližně 800.